sobota, 11 maja 2013

Armata polowa wz. 02/26 (75 mm)

Armata polowa wz. 02/26 w trakcie ćwiczeń 
artylerii konnej na Polu Mokotowskim.

Armata polowa wz. 02/26 (prawosławna lub putiłówka) powstała w 1926 w wyniku polskiej modyfikacji (przez Zakłady Starachowickie) części rosyjskich armat 76,2 mm wz. 1902 z okresu I wojny światowej, które znalazły się w polskich rękach po upadku Imperium Rosyjskiego. W ramach ujednolicenia amunicji z francuskimi armatami 75 mm wz. 1897 w 1926 r. większość tychże armat w posiadaniu WP została przekalibrowana (przez włożenie do lufy wewnętrznej "koszulki") z 76,2 mm na 75 mm oraz dostosowanie przodków i jaszczy do nowej amunicji otrzymując nazwę wz. 02/26. Produkcji ich w Polsce nie uruchomiono.
W 1939 r. Wojsko Polskie dysponowało 466 takimi armatami. Stanowiły wyposażenie wszystkich dywizjonów artylerii konnej w brygadach kawalerii oraz (od 1928) plutonów artylerii piechoty w czynnych pułkach piechoty (w każdym plutonie 2 armaty).
Jedna armata wz. 1902 (nie przekalibrowana) stanowiła uzbrojenie Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Działo stosowano z dwoma rodzajami przodków i jaszczy. Piechota używała przodka transportującego 36 naboi i jaszcza z 44 nabojami, kawaleria przodka z 32 nabojami i jaszcza z 64 nabojami. 
Jednostka ognia do armaty wz.02/26 (w piechocie), to 30 nb, w tym: z granatem wz.15 (ładunek normalny) – 14, z granatem wz.15 (ładunek zmniejszony) – 9, z granatem wz.17 – 3, szrapnel – 3, z pociskiem wskaźnikowym – 1, zapalniki – 34. Jednostka ognia do armaty wz.02/26 (w artylerii konnej), to 60 nb, w tym: z granatem wz.15 (ładunek normalny) – 42, szrapnel – 18, zapalniki – 68.
Jeden egzemplarz tej armaty wyprodukowany w 1917 r. znajduje się w zbiorach Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte i wykorzystywany jest przy różnych rekonstrukcjach historycznych, a także w filmach (m.in. w "Bitwie Warszawskiej 1920" Jerzego Hoffmanna. Replikę "prawosławnej" buduje również GRH 7 Dywizjon Artylerii Konnej."Prawosławna" razem z jaszczem na stanowisku ogniowym.


"Prawosławna" razem z jaszczem w trakcie strzelań ćwiczebnych
7 Dywizjonu Artylerii Konnej w Poznaniu (czerwiec 1934 r.).


 Obsługa "prawosławnej" w trakcie ćwiczeń. 

-------------------------------

Strona na Wikipedii 

Artykuł na stronie "7 DAK" 

Artykuł o replice na stronie "7 DAK" 

Artykuł na "Do broni" 

Artykuł na "1939" 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz