sobota, 19 października 2013

Z pomocą bezrobotnym.

Zbiórka pieniędzy na rzecz pomocy bezrobotnym pod hasłem "gwiazdka dla dzieci bezrobotnych" zorganizowana przez Ogólnopolski Obywatelski Komitet Pomocy Zimowej Bezrobotnym w Warszawie (grudzień 1938 r.). Prezydent RP Ignacy MOścicki przekazuje 5000 zł. na "gwiazdkę dla dzieci bezrobotnych" na ręce ministra opieki społecznej Mariana Zyndrama Kościałkowskiego (1. z lewej) i Kazimierza Tyszki (2. z lewej). Przy drzwiach stoi adiutant prezydenta RP kapitan Stefan Kryński.

Zbiórka pieniędzy w Krakowie na rzecz pomocy bezrobotnym pod hasłem „Święty Mikołaj dla dzieci bezrobotnych” (Kraków, grudzień 1936 r.). Policjanci z dziećmi na samochodzie z puszkami przymocowanych do kijów zbierają datki. Na samochodzie umieszczony transparent z napisem "Policja Dla Społeczeństwa na Gwiazdkę Bezrobotnym".


Tydzień Pomocy Bezrobotnym w Poznaniu (luty 1936 r.). Osiołki z tabliczką z napisem "Pogłaskanie kosztuje 10 gr, poklepanie 20 gr! Klepcie zatem wszyscy!" na poznańskiej ulicy w czasie akcji pomocy dla bezrobotnych.


Zbiórka pieniędzy w Warszawie na rzecz pomocy bezrobotnym pod hasłem "gwiazdka dla dzieci bezrobotnych" (19 grudnia 1937 r.). Artyści z Towarzystwa Krzewienia Kultury Teatralnej kwestujący na placu Teatralnym. Widoczni m.in.: Władysław Grabowski (2. z prawej), Elżbieta Barszczewska, Marian Wyrzykowski (4. z prawej).


Zbiórka pieniędzy w Krakowie na rzecz pomocy bezrobotnym pod hasłem „Święty Mikołaj dla dzieci bezrobotnych” (grudzień 1936 r.). Aktorzy z teatru im. Juliusza Słowackiego w strojach scenicznych na samochodzie z puszkami przymocowanych do kijów zbierają datki.

Zbiórka pieniędzy w Krakowie na rzecz pomocy bezrobotnym pod hasłem „Święty Mikołaj dla dzieci bezrobotnych” (grudzień 1936 r.). Kwestarze w przebraniach podczas zbiórki pieniędzy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz