środa, 16 października 2013

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet

Zarząd "kuchni ludowej" Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Przemyślu. Widoczni m.in.: przewodnicząca Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Przemyślu pani Galica (trzecia z lewej w pierwszym rzędzie), przewodnicząca "kuchni ludowej" pani Krechowicz (pierwsza prawej w pierwszym rzędzie), sekretarka pani Szerszeń (druga z lewej w drugim rzędzie) pani Wirt (pierwsza z lewej w pierwszym rzędzie), pani Sikorska (pierwsza z lewej w drugim rzędzie), pani Zmora (trzeci z lewej w drugim rzędzie), pani Złotnica (pierwsza z prawej w drugim rzędzie) oraz burmistrz Przemyśla Roman Krogulecki.Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet (ZPOK) - założona w 1928 roku w Warszawie polska organizacja feministyczna popierająca politykę Józefa Piłsudskiego. Głównymi celami ZPOK było równouprawnienie kobiet, zwiększenie aktywności kobiet w życiu publicznym oraz pogłębianie idei państwotwórczej Józefa Piłsudskiego. Prezeską organizacji była Zofia Moraczewska. Członkinie ZPOK podejmowały działania na rzecz faktycznego dopuszczenia kobiet do sprawowania urzędów państwowych, zrównania płac kobiet i mężczyzn oraz reform prawnych. ZPOK nawiązał ścisłą współpracę z górnośląskim Towarzystwem Polek, który wkrótce stał się jego filią. W 1932 Związek liczył 90 tys. członkiń, a wśród nich były kierujące organizacją Zofia Daszyńska-Golińska, Bronisława Dłuska, Halina Jaroszewiczowa i Wanda Twardowa. W roku 1933 Moraczewska zrezygnowała z przewodniczenia ZPOK ze względu na to, że zaczął ulegać naciskom Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. W 1935 roku doszło do rozłamu w Związku - część działaczek opuściła ZPOK i powołała Stowarzyszenie "Samopomoc Społeczna Kobiet". ZPOK wydawał dwutygodnik "Praca Obywatelska" (1928-1939) i tygodnik "Prosta Droga" (1930-1939).


Otwarcie świetlicy i kuchni Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Warszawie. Widoczni m.in.: starosta grodzki praski Skurewicz (trzeci z lewej w pierwszym rzędzie) i pani Zofia Moraczewska (czwarta z lewej w pierwszym rzędzie). Kuchnia dla bezrobotnych w Poznaniu zorganizowana przez
Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet (kwiecień 1931 r.).


http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/178828/35c7b9ceef29649ad27c937a28053a87/

Zjazd walny warszawskiego Zrzeszenia Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet (21 maja 1933 r.). Uczestniczki zjazdu przed kościołem garnizonowym w Warszawie, gdzie odprawiła się Msza Św. w intencji świętej pamięci prezydentowej Michaliny Mościckiej. Świetlica Obywatelskiej Pracy Kobiet Związku dla Biednych Dzieci w Rabce (1934 r.). Uczestnicy uroczystości poświęcenia świetlicy. Od lewej siedzą: ks. kanonik Surowiak, żona dra Olszewskiego, ks. Justyn Bulanda, w drugim rzędzie członkowie związku oraz przedstawiciele miejscowych stowarzyszeń i dzieci pozostające pod opieką Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet.Zjazd Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Warszawie (7 grudnia 1936 r.). Prezydium zjazdu. Od lewej widoczne panie: Rogaczewska, Matuszewska, Józefa Bramowska, Wróblewska.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz