niedziela, 10 lutego 2013

Prezydenci - Ignacy Mościcki cz. II

 Prezydent RP Ignacy Mościcki podczas zwiedzania 
cerkwi w Łucku (czerwiec 1929 r.).


 Prezydent RP Ignacy Mościcki podczas 
zwiedzania synagogi w Łucku.


Wizyta prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Wilnie (czerwiec 1930 r.). Fragment uroczystości w synagodze wileńskiej. Widoczni od lewej: gen. Aleksander Litwinowicz, wojewoda wileński Władysław Raczkiewicz, adiutant prezydenta RP mjr Kazimierz Jurgielewicz, prezydent RP Ignacy Mościcki, adiutant prezydenta RP kpt. Bolesław Suszyński.


Kolegium Synodu Kościoła Prawosławnego w Polsce na audiencji u prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Sali Rycerskiej na Zamku Królewskim w Warszawie (2 czerwca 1930 r.). Widoczni m.in. premier Walery Sławek (I rząd, trzeci z lewej), minister spraw wewnętrznych Henryk Józewski (I rząd, trzeci z prawej), minister sprawiedliwości Stanisław Car (I rząd, pierwszy z lewej), minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Sławomir Czerwiński (I rząd, piąty z prawej), szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Adam Lisiewicz (II rząd, trzeci z prawej), dyrektor Departamentu Wyznań w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Franciszek Potocki (II rząd, czwarty z prawej), naczelnik Wydziału Narodowościowego w Departamencie Politycznym MSZ Henryk Suchenek-Suchecki (I rząd, pierwszy z prawej), naczelnik Wydziału Wschodniego MSZ Tadeusz Hołówko (II rząd, drugi z prawej), metropolita warszawsko-wołyński Dionizy Waledyński (I rząd, piąty z lewej), biskup Aleksy Gromadzki (I rząd, drugi z prawej), arcybiskup wileński Teodozjusz Fieodosijew (I rząd, czwarty z prawej), biskup Aleksander Inoziemcow (I rząd, drugi z lewej), adiutant prezydenta RP kapitan Bolesław Suszyński, adiutant prezydenta RP rotmistrz Wacław Calewski, adiutant prezydenta RP kapitan Zygmunt Gużewski, zastępca Szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP podpułkownik Wojciech Fyda, radca Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Michał Mościcki (II rząd, pierwszy z prawej).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz