niedziela, 13 kwietnia 2014

Generał Burhardt - Bukacki


Stanisław Seweryn Burhardt-Bukacki (ur. 8 stycznia 1890 w Cannes we Francji, zm. 6 czerwca 1942 w Edynburgu) – generał dywizji Wojska Polskiego.
Urodził się 8 stycznia 1890 w Cannes we Francji. Wnuk powstańca listopadowego i syn powstańca styczniowego. Uczęszczał do gimnazjum w Częstochowie, a następnie rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej. Od 1906 brał udział w ruchu niepodległościowym. Należał do "Sokoła", Związku Walki Czynnej, Związku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich. W PDS dowodził m.in. kompanią podoficerską i II Okręgiem (warszawskim).
Po wybuchu I wojny światowej w Legionach. Dowódca II plutonu I kompanii kadrowej. Służył w 1 i 5 pułku piechoty Legionów dowodząc kompanią, batalionem i pułkiem. Po kryzysie przysięgowym internowany w Beniaminowie. W październiku 1918 mianowany komendantem POW terenów okupowanych przez armię austriacką.

Legiony na froncie wschodnim. Józef Piłsudski ze sztabem w okolicach Mołodeczna. Widoczny m.in.: podpułkownik Edward Rydz-Śmigły (w pierwszym rzędzie piąty z lewej), major Burhardt-Bukacki (w pierwszym rzędzie drugi od lewej).


 16 listopada 1918 wyznaczony został na stanowisko szefa Sztabu Dowództwa Okręgu Generalnego "Lublin". Tydzień później przeniesiony został do Warszawy na równorzędne stanowisko w Dowództwie Okręgu Generalnego "Warszawa".
W 1920 szef sztabu armii rezerwowej gen. Sosnkowskiego. 23 czerwca tego roku "został na przeciąg trzech miesięcy oddany do dyspozycji Naczelnego Dowództwa celem objęcia komendy nad 8 Dywizji Piechoty względnie 1 Dywizją Rezerwową". Ostatecznie objął dowództwo 8 Dywizji Piechoty, a następnie grupy własnego imienia złożonej z 8 i 10 Dywizji Piechoty. Następnie dowodził grupą operacyjną w 6 armii na froncie ukraińskim. Od 25 września 1921 dowodził 8 Dywizji Piechoty w Modlinie.
31 marca 1924 Prezydent RP, Stanisław Wojciechowski, na wniosek Ministra Spraw Wojskowych, generała dywizji Władysława Sikorskiego awansował go na generała brygady ze starszeństwem z 1 lipca 1923 i 5. lokatą w korpusie generałów. W czasie przewrotu majowego 1926 roku był szefem sztabu gen. Gustawa Orlicz-Dreszera, dowódcy wojsk wiernych Józefowi Piłsudskiemu.

Generał Stanisław Burhardt-Bukacki wręcza buławę II kompanii, Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie, jako nagrodę za dobre sprawowanie (1 lipca 1926 r.). 

Pełnił m.in. funkcje:
    szefa Oddziału III Sztabu Generalnego WP 31 grudnia 1925 - 12 maja 1926,
    szefa Sztabu Generalnego WP maj - czerwiec 1926,
    II wiceministra spraw wojskowych (czerwiec-sierpień 1926),
    generała do prac przy GISZ 1926 - 1930,
    II zastępcy szefa Sztabu Głównego 1933 - 1935,
    inspektora armii w GISZ 1935 - 1939.
3 września 1939, po wybuchu wojny mianowany szefem Polskiej Misji Wojskowej we Francji, gdzie starał się bezskutecznie nakłonić rząd francuski do wywiązania się z gwarancji militarnych i kredytów przyznanych Polsce. Po ewakuacji Wojska Polskiego z Francji od czerwca do sierpnia 1940 dowodził obozami i oddziałami WP w Szkocji. Wskutek konfliktu z generałami Paszkiewiczem i Modelskim usunięty ze stanowiska.
Zmarł w Edynburgu 6 czerwca 1942 i tam też został pochowany. Dwukrotnie żonaty.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz