niedziela, 26 stycznia 2014

Rada Naukowa Wychowania Fizycznego.

Posiedzenie Rady Naukowej Wychowania Fizycznego w sali konferencyjnej Ministerstwie Spraw Wojskowych w Warszawie (22 kwietnia 1932 r.). Widoczni m.in.: przewodniczący marszałek Józef Piłsudski (siedzi 5. z lewej), minister minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Janusz Jędrzejewicz (siedzi 4. z lewej), minister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki (siedzi 6. z lewej), generał Stanisław Rouppert (siedzi 7. z lewej), pułkownik Juliusz Ulrych (stoi za B. Pierackim), pułkownik Władysław Kiliński (stoi za J. Piłsudskim), pułkownik Aleksander Bobkowski (stoi 1. z prawej), profesor Stanisław Ciechanowski (siedzi 3. z lewej).Rada Naukowa Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego – została powołana w 1927 roku. Jej pierwszym przewodniczącym był marszałek Józef Piłsudski. Rada była organem doradczym przy Ministerstwie Spraw Wojskowych. Jej zadaniem było prowadzenie badań naukowych, wydawanie opinii i stawianie wniosków w zakresie powszechnego wychowania fizycznego w sprawach wniesionych do tejże Rady przez Państwowy "Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. W skład Rady wchodzili:
- Minister Spraw Wojskowych,
- osoby powołane przez Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego spośród uczonych i znawców wychowania fizycznego oraz "wybitnych higienistów" i pedagogów,
- Dyrektor Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego,
- Dyrektor Departamentu Służby Zdrowia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,
- urzędnik Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

Posiedzenie Rady Naukowej Wychowania Fizycznego w sali konferencyjnej Ministerstwie Spraw Wojskowych w Warszawie (22 kwietnia 1932 r.).  Marszałek Józef Piłsudski (2. z lewej) przed samochodem w rozmowie z szefem gabinetu ministra spraw wojskowych majorem Adamem Sokołowskim (3. z prawej) po posiedzeniu rady naukowej. Widoczni: generał Stanisław Rouppert (2. z prawej) i pułkownik Władysław Kiliński (1. z prawej).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz