niedziela, 26 stycznia 2014

Polowanie u Radziwiłła.

Polowanie na dziki w majątku księcia Michała Radziwiłła w Antoninie (luty 1933 r.). Uczestnicy polowania przy zabitym dziku na leśnej drodze. Widoczni m.in.: prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Saturnin Mravincsics (na pierwszym planie w środku w jasnym ubraniu), wicewojewoda poznański Stanisław Kaucki (drugi z prawej), konsul Czechosłowacji w Poznaniu Januir Doleżal (stoi trzeci z prawej), generalny kurator dóbr księcia Michała Radziwiłła dr Macko (w powozie), prokurator Konieczny (stoi czwarty z prawej), naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Tadeusz Walicki (trzeci z lewej), dziennikarz Wacław Szperber (drugi z lewej), profesor Edward Piotr Schechtel (pierwszy z lewej) i płk Walczak (czwarty z lewej).


Uczestnicy polowania podczas śniadania w lesie. Widoczni m.in.: prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Saturnin Mravincsics (drugi z lewej w pierwszym rzędzie), wicewojewoda poznański Stanisław Kaucki (siedzi piąty z lewej w pierwszym rzędzie), konsul Czechosłowacji w Poznaniu Januir Doleżal (pierwszy z lewej w pierwszym rzędzie), generalny kurator dóbr księcia Michała Radziwiłła dr Macko (czwarty z lewej w pierwszym rzędzie), prokurator Konieczny (pierwszy z lewej), naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Tadeusz Walicki (siedzi pierwszy z lewej w drugim rzędzie), dziennikarz Wacław Szperber (trzeci z lewej w pierwszym rzędzie), profesor Edward Piotr Schechtel (stoi pierwszy z prawej w jasnej marynarce) i płk Walczak (drugi z lewej w drugim rzędzie).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz