środa, 27 listopada 2013

Straż Przednia

Wizyta członków Organizacji Pracy Obywatelskiej Młodzieży "Straż Przednia" z Warszawy w Toruniu. Członkowie Organizacji podczas nieokreślonej uroczystości na Rynku Starego Miasta w Toruniu. Na pierwszym planie widoczny poczet sztandarowy. W tle gmach Poczty Głównej.Organizacja Pracy Obywatelskiej Młodzieży "Straż Przednia" – sanacyjna organizacja wychowania patriotycznego, założona w październiku 1932 z inicjatywy Janusza Jędrzejewicza przez Adama Skwarczyńskiego.
Straż wywodziła się z organizacji Alfa i Beta tworzonych w szkołach od 1927 w celu zwalczania wpływów endeckiej Narodowej Organizacji Gimnazjalnej. Skupiała młodzież szkół średnich, głównie gimnazjów i liceów ogólnokształcących, chociaż były także komórki organizacyjne w szkołach zawodowych (w roku szkolnym 1936/1937 rozpoczęto werbowanie kandydatów wśród młodzieży rzemieślniczej i studentów).
Straż Przednia działała pod patronatem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zatwierdzał naczelnika organizacji i jej statut. Naczelnik SP był wybierany przez Radę Naczelną.
Statut Straży Przedniej eksponował kwestię wychowania młodzieży w duchu czynnej służby Polsce, początkowo organizacja rozwijała działalność pozaszkolną, w późniejszym okresie została podporządkowana państwowej administracji oświatowej.
Organizacja z założenia elitarna, nigdy nie przekroczyła liczby sześciu tysięcy członków (około 5 000 w 1935), jednak przez statutową i ideową wyrazistość stała się powszechnie znaną instytucją wychowawczą. Uzyskała sympatię dyrektorów wielu szkół, co skutkowało poparciem dla tworzenia komórek organizacyjnych. Ponieważ skupiała uczniów starszych klas, wymiana pokoleniowa następowała co roku. Przez osiem lat istnienia przez organizację przewinęło się kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi.
Członkostwo w Straży było często wstępem do późniejszej działalności w sanacyjnym Legionie Młodych. Organizacja dysponowała między innymi dwoma tytułami prasowymi: "Kuźnią Młodych" (1932–1936) i "W Młodych Oczach".


Janusz Jędrzejewicz (ur. 21 czerwca 1885 we wsi Spiczyńce na wschodnim Podolu, zm. 16 marca 1951 w Londynie) – major piechoty Wojska Polskiego, pedagog i polityk z okresu międzywojennego, premier, członek obozu piłsudczykowskiego. Jeden z inicjatorów założenia Organizacji Pracy Obywatelskiej Młodzieży "Straż Przednia".


 Kolonia nad morzem członków Organizacji Pracy Obywatelskiej
Młodzieży "Straż Przednia".

http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/103809/2abf5293c5b2fbe3740c1562a34a0fdf/

Pogrzeb Adama Skwarczyńskiego, założyciela Organizacji Pracy Obywatelskiej Młodzieży "Straż Przednia". Kondukt pogrzebowy podczas pochodu ul. Długą w Warszawie. Na pierwszym planie widoczna trumna na lawecie eskortowana przez żołnierzy Wojska Polskiego, członków Organizacji Pracy Obywatelskiej Młodzieży "Straż Przednia" i funkcjonariuszy policji. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz