wtorek, 29 października 2013

Straż Graniczna - cz. I

Funkcjonariusz Straży Granicznej na patrolu z psem.

Straż Graniczna – polska formacja graniczna powołana dla ochrony południowych, zachodnich i północnych granic II Rzeczypospolitej z Niemcami, Czechosłowacją i z Rumunią (granica wschodnia z ZSRR, Litwą i Łotwą podlegała ochronie Korpusu Ochrony Pogranicza). Formacja została zorganizowana na zasadach wojskowych z pełnym umundurowaniem i uzbrojeniem. Straż Graniczna podlegała ministrom skarbu, spraw wewnętrznych oraz spraw wojskowych.
Najwyższym szczeblem struktury organizacyjnej była Komenda Główna Straży Granicznej, zaś niższymi kolejno:
    inspektorat okręgowy,
    inspektorat graniczny,
    komisariat,
    placówka I i II linii,
    posterunek.
Oprócz Inspektoratów działała Centralna Szkoła Straży Granicznej w Rawie Ruskiej (do 1933 w Górze Kalwarii), oraz Zakład Tresury Psów Granicznych, również w tym mieście, tresujący psy o specjalnościach: śledczej i meldunkowej.
Komisariat Straży Granicznej zajmował się ochroną granicy o długości 20-25 km. Podlegały mu placówki I linii (3-6) i II linii (1-3). W 1938 było 129 komisariatów SG. Placówka I linii ochraniała odcinek granicy o długości 4-5 km. Placówki te znajdowały się w miejscowościach przy samej granicy. Zajmowały się patrolowaniem granicy, obserwacją, zasadzkami, obławami, oraz współpracą z tajnymi współpracownikami spośród ludności cywilnej. Placówek takich w 1938 było 419. Placówka II linii znajdowała się dalej w głąb kraju, poza linią placówek I linii. Prowadziła działalność rozpoznawczą i wywiadowczą. W 1938 było 212 takich placówek.
W roku 1938 doszło do zmian pod względem odpowiedzialności za ochronę granicy ("Straż Graniczna" przejęła częściową ochronę granicy z Litwą, zaś "KOP" ochronę nowej granicy z Węgrami - część dotychczasowej granicy z Czechosłowacją). Od wiosny 1938 każdy z komisariatów granicznych otrzymał wsparcie w składzie wzmocnionego plutonu regularnego Wojska Polskiego.
Ostatnim komendantem "Straży Granicznej" był od 25 kwietnia 1938 roku generał Walerian Czuma. Po ogłoszeniu mobilizacji generalnej formację wcielono do sił zbrojnych.

Nadkomisarz Hałgas dekoruje brązowym Krzyżem Zasługi 
podoficerów Straży Granicznej w Inspektoracie w Lesznie (1934 r.).

 Pogrzeb Stanisława Liśkiewicza - podkomisarza straży granicznej w Tczewie, 
 zabitego podczas prowokacji niemieckiej w Opaleniu (czerwiec 1930 r.).

Patrol Straży Granicznej.


-----------------------------------------

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz