wtorek, 29 kwietnia 2014

Straż Pożarna cz. I

II Ogólnokrajowy Zjazd Straży Pożarnych w Warszawie (15/17 sierpnia 1924 r.). Poczty sztandarowe w defiladzie ulicami miasta. Na pierwszym planie widoczny sztandar Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Królestwie Galicji i Lodomerii.


II Ogólnokrajowy Zjazd Straży Pożarnych w Warszawie (15/17 sierpnia 1924 r.). Poczet sztandarowy z nowo poświęconym sztandarem Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskie w defiladzie ulicami miasta. Widoczni m.in.: inspektor Związku Nowogródzkiego i chorąży pocztu sztandarowego Józef Lisowski (w środku), inspektor Związku Floriańskiego Wacław Mierzanowski (1. z prawej, z toporkiem).


Poświęcenie taboru Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej w Krakowie (listopad 1929 r.). Inspektor krakowskiej straży pożarnej Adam Flasza w stroju galowym na tle nowego taboru.

 http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/93564/356688ab62e7f63c58b558ae9591b3b9/

Posiedzenie Zarządu Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie (sierpień 1929 r.). Siedzą: prezes ZG Związku wojewoda warszawski Stanisław Twardo (w środku), wojewoda lwowski Wojciech Gołuchowski (2 z prawej), wiceprezes Zarządu Głównego Związku Straży Pożarnej Józef Klarner (1 z prawej), wiceprezes Piotr Wielgus (2 z lewej), prezes Cieszyńskiego Związku Straży Pożarnych Klemens Matusiak (1 z lewej). Stoją: prezes Zwiazku Straży Pożarnej województwa warszawskiego Stanisław Waligórski (3 z prawej), prezes Wołyńskiego Związku Edward Bartoszewicz (2 z prawej), naczelny inspektor Głównego Związku radca Bolesław Wójcikiewicz (3 z lewej) ze Lwowa, oraz inspektorzy Jan Sztromajer, Józef Tuliszkowski, Pawłowski.


Delegaci Głównego Związku Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w otoczeniu Józefa Piłsudskiego. Siedzą od lewej: wiceprezes Zarządu Głównego Związku Straży Pożarnej Józef Klarner, wiceprezes Piotr Wielgus, Józef Piłsudski, prezes Zarządu Głównego Związku Straży Pożarnej wojewoda warszawski Stanisław Twardo, wojewoda lwowski Wojciech Gołuchowski. Stoją od lewej: prezes Cieszyńskiego Związku Straży Pożarnych Klemens Matusiak, prezes Wołyńskiego Związku Straży Pożarnych Edward Bartoszewicz, inspektor Głównego Związku Straży Pożarnych Bolesław Wójcikiewicz, naczelny inspektor Głównego Związku Straży Pożarnych Jaroszewski, mjr Władysław Rusin, prezes Zwiazku Straży Pożarnej województwa warszawskiego Stanisław Waligórski (20 listopada 1929 r.).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz