niedziela, 13 października 2013

Wizyta księcia Kentu.

Książę Kentu Jerzy Windosr (w jasnym garniturze) z małżonką Mariną podczas zwiedzania Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego (2 lub 3 sierpnia 1937 r.). Towarzyszą im m.in.: hrabia Adam Potocki (na prawo za księciem), hrabia Benedykt Władysław Tyszkiewicz (na lewo za księciem) i Alfons Koziełł-Poklewski (pierwszy z lewej).


Książę Jerzy (w jasnym garniturze) z małżonką Mariną na dziedzińcu Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Towarzyszą im m.in.: hrabia Adam Potocki (piąty z lewej), Alfons Koziełł-Poklewski (drugi z lewej) i hrabia Benedykt Władysław Tyszkiewicz (pierwszy z lewej).


Książę Jerzy (w jasnym garniturze) z małżonką Mariną i towarzyszące im osoby opuszczają Katedrę Wawelską po jej zwiedzaniu. Widoczni m.in.: hrabia Adam Potocki (trzeci z lewej w pierwszym rzędzie), Alfons Koziełł-Poklewski (czwarty z lewej w pierwszym rzędzie) i hrabia Benedykt Władysław Tyszkiewicz (za księciem Kentu).


Księżna Kentu Marina w towarzystwie hrabiego Benedykta Władysława Tyszkiewicza
(na pierwszym planie z lewej) podczas zwiedzania Wawelu.


Towarzyszący książęcej parze państwo Alfons i Zofia Koziełł-Poklewscy
podczas zwiedzania Wawelu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz