poniedziałek, 30 września 2013

Ze strzeleckiej kroniki.

Tydzień Związku Strzeleckiego w Krakowie (październik 1932 r.). Komenda Okręgu i Zarząd Powiatu w czasie wizytacji w świetlicy "Orląt" w Krakowie. od lewej. wiceprezes Zarządu Powiatu Kasztelewicz, zastępca komendanta okręgu Kiciński, skarbnik Zarządu por. Czerwiński, komendant "Orląt" Zamorski, z tyłu referent sportowy T. Karcz.


Tydzień Związku Strzeleckiego w Krakowie  (październik 1933 r.). Udekorowany samochód Berliet CBA Związku Strzeleckiego z widocznym plakatem agitacyjnym, propagującym Związek Strzelecki. 


Poświęcenie świetlicy Klubu Motocyklowego Związku Strzeleckiego w Poznaniu (1935 r.). Przemawia prezes koła przyjaciół Klubu redaktor Winiewicz (1 z lewej). W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: prezes okręgu Związku Strzeleckiego dr Durek, ppłk Kostecki, naczelnik Błażewicz, ks. prałat Paweł Steinmetz.


Otwarcie strzelnicy małokalibrowej Związku Strzeleckiego im. M. Kaplickiego w Krakowie (2 poł. lat 30-tych).


Otwarcie strzelnicy małokalibrowej Związku Strzeleckiego im. M. Kaplickiego w Krakowie (2 poł. lat 30-tych). Prezydent Krakowa dr Mieczysław Kaplicki przecina wstęgę, otwierając tym samym strzelnicę Związku Strzeleckiego swojego imienia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz