niedziela, 12 maja 2013

Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych

Zebranie sprawozdawcze Komitetu Okręgowego Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych w Krakowie. Widoczni m.in.: (siedzą od lewej) senator Dominik Zbierski, kurator Okręgu Szkolnego Krakowskiego Józef Stypiński, poseł Andrzej Zubrzycki (maj 1937 r.).----------------------------------- 
Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych (TPBPSP) - towarzystwo powołane w pierwszej połowie 1933 w celu gromadzenia z różnych źródeł funduszy, które następnie miały zostać obrócone w nieoprocentowane 20-letnie pożyczki, udzielane gminom na budownictwo szkolne w wysokości 25% kosztów budowy.Przewodniczenie towarzystwu objął Władysław Raczkiewicz, ówczesny marszałek Senatu i późniejszy Prezydent RP na emigracji.
W 1935 TPBPSP zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń wyższej użyteczności.----------------------------

 Legitymacja członka  TPBPSP


 Fragment wystawy propagandowej Towarzystwa Popierania Budowy 
Publicznych Szkół Powszechnych (1938 r.).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz