wtorek, 5 marca 2013

Weterani Powstania Styczniowego cz. II.

Obchody 69 rocznicy Powstania Styczniowego w Poznaniu (styczeń `932 r.). Fotografia grupowa uczestników uroczystości na tle sztandaru. Siedzą od lewej weterani: Jan Massalski, Ignacy Mańkowski, Aleksander Cielecki, Józef Keyzer i Józef Winnicki. Wśród stojących widoczni m.in.: prezes Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP w Poznaniu Ludwik Stachecki (3. z lewej) i radca Zygmunt Głowacki (stoi 4. z prawej). Obchody 71 rocznicy Powstania Styczniowego w Warszawie (25 lutego 1934 r.). Widoczni m.in.: prezes Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Weteranów 1863 roku Franciszek Stankiewicz (siedzi 4. z lewej), attache wojskowy Czechosłowacji w Polsce pułkownik Silvester (siedzi 5. z lewej), prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Weteranów major Władysław Dunin-Wąsowicz (stoi w mundurze w okularach).Obchody 72 rocznicy powstania styczniowego w Warszawie (21 stycznia 1935 r.). Spotkanie dzieci z weteranami zorganizowane przez Rodzinę Wojskową. Widoczni m.in. weterani Maria Fabianowska, Wiktor Malewski (siedzi 1. lewej), Mamert Wandali (siedzi 2. z lewej).Schronisko dla weteranów powstania styczniowego w Warszawie (styczeń 1933 r.). Grupa weteranów. Widoczni od lewej: Walenty Milczarski, Adam Maciejowski, Adolf Schreyer, Franciszek Rzewuski, Henryka Daniłowska, Aleksander Kaczmarski, Bolesław Jezierski, Antoni Roliński, Michał Krystofik.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz