niedziela, 17 marca 2013

Hacerstwo - obozy cz. I

Obóz drużyny harcerskiej ze Lwowa w Kręciłowie. 
Harcerze przygotowują posiłek na kuchni polowej.


Obóz Związku Harcerstwa Polskiego w Nowym Sączu (lipiec 1933 r.). 
Harcerze słuchają muzyki z gramofonu.


  
 Wyjazd harcerzy krakowskich na letnie obozy (2 lipca 1937 r.). 
Harcerki z psem w oknie wagonu kolejowego.


 Przyjazd zuchów krakowskich z wakacji (wrzesień 1938 r.). 
Powitanie zuchów wysiadających z pociągu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz