poniedziałek, 11 lutego 2013

Przeciwko rewizji granic cz. II

 Manifestacja antyniemiecka na placu Piłsudskiego 
w Warszawie 11 lipca 1932 r. 
Manifestacja antyniemiecka w Gdyni w związku z działaniami niemieckich narodowych socjalistów skierowanymi przeciwko Polakom w Gdańsku (wrzesień 1936 r.). Uczestnicy manifestacji na placu Grunwaldzkim pod Kamienną Górą.Manifestacja w Bielsku w 529 rocznicę bitwy pod Grunwaldem.Manifestacja antyniemiecka w Oświęcimiu w związku z wypowiedzami niemieckiego ministra Gottfrieda Treviranusa dotyczącymi rewizji granicy z Polską. Widok ogólny zgromadzenia podczas przemówienia Romana Mayzela, prezesa oddziału Towarzystwa Obrony Kresów Zachodnich (Związku Obrony Kresów Zachodnich?) w Oświęcimiu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz