środa, 20 lutego 2013

Maczuga i inni

Funkcjonariusze policji przed wejściem do kryjówki bandy Maczugi. 
Z lewej widoczny policjant w kuloodpornej zbroi płytowej i hełmie, 
który miał wejść pierwszy do domu bandytów (1934 r.).Policja Państwowa (w skrócie PP) – umundurowana i uzbrojona organizacja pełniąca funkcje porządkowe oraz antykryminalne na terenie Polski w latach 1918-1939.
System ochrony bezpieczeństwa w II Rzeczypospolitej kształtował się w latach 1918-1923, zaś ukoronowaniem tego procesu było wydanie Rozporządzenia Prezydenta RP o Policji Państwowej z 1928 roku, kiedy organizacja instytucji została ustalona ostatecznie i w takiej formie dotrwała do września 1939 roku.
 Naczelnik Urzędu Śledczego Komendy Policji Państwowej m. st. Warszawy 
Antoni Sitkowski (siedzi) podczas pracy z komisarzem 
Leonem Przygodą (styczeń 1931 r.).Likwidacja nielegalnej bimbrowni przez funkcjonariuszy Policji Państwowej 
i Straży Granicznej w Krościenku.Obława policyjna na melinę przy ulicy Bugaj 13 na Starym Mieście w Warszawie (luty 1929 r.). 
Policjanci w melinie Sobanowej dokonują zatrzymania przestępcy Stanisława Popławskiego.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz