sobota, 9 lutego 2013

Mniejszości - Tatarzy cz. I

Olgierd Najman-Mirza-Kryczyński - prezes Rady Centralnej 
Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Polskich.Zarząd Muftiatu Wileńskiego. Mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego Jakub Szynkiewicz (w środku) w towarzystwie swojego zastępcy Jakuba Romanowicza (z lewej) i imama Ibrachima Smajkiewicza (z prawej).Mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego Jakub Szynkiewicz 
(czwarty z lewej w pierwszym rzędzie) w otoczeniu 
członków gminy muzułmańskiej w Słonimiu. Modlitwa w wileńskim meczecie (1930 r.).


--------------------------

Historia polskich Tatarów

Polacy i Tatarzy


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz