niedziela, 24 lutego 2013

Mniejszości - Huculi cz. I

Grupa Hucułów w strojach regionalnych z Żabiego.

http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/197997/1cac967af8456ba990e5364613b6c950/ 

 
Huculi – grupa etniczna górali mieszanego pochodzenia rusińskiego i wołoskiego, zamieszkujący ukraińską i rumuńską część Karpat Wschodnich – Gorgany, Czarnohorę, Świdowiec, Karpaty Marmaroskie, Połoniny Hryniawskie i Beskidy Pokucko-Bukowińskie. Obok Bojków, z którymi sąsiadują od zachodu, i Łemków, jest to jedna z trzech głównych grup rusińskich górali mieszkających we wschodniej części łuku karpackiego. Określenie "Huculi" upowszechniło się w XIX wieku.
Huculi stworzyli oryginalną kulturę regionalną w dorzeczu górnego Prutu, obu Czeremoszów: Białego i Czarnego, oraz Cisy, z dala od szlaków handlowych, dróg i dużych miast. Ich tradycyjnym zajęciem jest hodowla bydła, pasterstwo i myślistwo. Zajmowali się również hodowlą koni; wyhodowali uchodzące za piękne i bardzo wytrzymałe konie huculskie.


 Rodzina huculska w strojach regionalnych z Żabiego.Stara Hucułka mająca 110 lat w stroju regionalnym z fajką (1927 r.). Hucuł w stroju regionalnym z zawieszoną na pasie 
torbą huculska zwaną „dziobeńką” (1936 r.).Brak komentarzy:

Prześlij komentarz